THÔNG BÁO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA TOÀN QUỐC 2023

108

THÔNG BÁO NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA TOÀN QUỐC 2023

Căn cứ Thông báo  của Ban tổ chức Hội Nghị về việc tổ chức và đăng ký tham dự tại: HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA TOÀN QUỐC 2023

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VAGO 2023  đến các khoa, phòng trong Bênh Viện Phụ sản Hà Nội:

  1. Thời gian dự kiến Hội nghị: Thứ 3 – Thứ 6 ngày 13/06 – 16/06/2023
  2. Địa điểm: Khách sạn Mellia 44 Lý thường Kiệt – Hà Nội
  3. Nội dung chi tiết  tại Hội nghị: (nằm trong file đính kèm)