Thông báo: tiếp nhận sinh viên, học viên quay trở lại học tập tại BV Phụ Sản Hà Nội

259

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo : Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản đã được kiểm soát, để tiếp tục thực hiện học tập, đào tạo và đảm bảo tăng cường  phòng chống dịch bệnh Covid – 19 cũng như đảm bảo an toàn cho nhân viên Y tế, người bệnh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thông báo kế hoạch tiếp nhận học viên, sinh viên quay trở lại học tập cụ thể như sau:

Kế hoạch tiếp nhận học viên/sinh viên trở lại học tập tại BVPSHN

Thông tin chi tiết cần trao đổi xin liên hệ: Phòng Đào Tạo, Trung tâm Đào Tạo – Chỉ đạo tuyên, BV Phụ Sản Hà Nội; ĐT: 0865325558