Hướng dẫn truy cập tài khoản Thư viện KH&CN quốc gia.

261

Thư viện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội:  Truy cập tài khoản Thư viện KH&CN quốc gia.
CÁCH KHAI THÁC TỪ XA CÁC NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Bước 1: Truy cập vào hệ thống:
Gõ địa chỉ: http://db.vista.gov.vn/
Nhập tên, mật khẩu (đã được cung cấp qua email) và click chuột vào nút Đăng nhập

Giao diện truy cập http://db.vista.gov.vn/

Bước 2: Khai thác CSDL Công bố KH&CN Việt Nam
– STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam. Hiện tại, STD có 260.000 biểu ghi, trong đó trên 190.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF.
– Chọn CSDL bằng kích chuột vào liên kết tên CSDL Công bố KH&CN Việt Nam.
Các bước tìm tin:
B1: Nhập từ khóa
B2: Giới hạn trường tìm
B3: Chọn kết hợp giữa các ô tìm kiếm AND, OR, NOT (nếu chọn)
B4: Giới hạn năm tìm
B5: Hiển thị
B6: Tìm kiếm
Bước 3: Khai thác CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam
– CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là CSDL về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. CSDL có trên 32.000 biểu ghi mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 1200-1500 nhiệm vụ/năm.
B1: Nhập từ khóa
B2: Giới hạn trường tìm
B3: Chọn kết hợp giữa các ô tìm kiếm AND, OR, NOT (nếu chọn)
B4: Tìm kiếm
Bước 4: Khai thác CSDL quốc tế
– ScienceDirect là bộ sưu tập toàn văn bao trùm các tài liệu khoa học nòng cốt với nhiều tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao. Với khoảng trên 9 triệu bài viết toàn văn và mỗi năm tăng thêm ½ triệu bài, bao quát 24 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Số tạp chí được phản biện lên tới trên 2.500 đầu tên.
– IEEE có trên 3.000.000 tài liệu toàn văn chất lượng cao nhất thế giới được đăng trên 160 tạp chí của IEEE và 1.200 bộ kỷ yếu hội nghị, hội thảo do IEEE tổ chức về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông, tự động hóa, năng lượng,v.v. .
– ACS đăng tải các nghiên cứu trong hóa học và các lĩnh vực liên quan từ hơn 130 năm nay.
– ISI Web of Knowledge là công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm và đánh giá chất lượng các công trình khoa học trên cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học từ hơn 12.000 tên tạp chí hàng đầu thế giới được cập nhật hàng tuần.