THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NGÀY 10.05.2023. THỨ 4

84

Căn cứ thông báo của Ban tổ chức Chương trình đào tạo y khoa liên tục với chủ đề: SÀNG LỌC TRƯỚC SINH – XU THẾ VÀ ỨNG DỤNG

  • Thời gian: Thứ 4 ngày 10/05/2023: 13h30 – 15h40
  • Địa điểm: Tầng 8 – hội trường Đinh Văn Thắng- Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương 43 Tràng Thi HK HN
  • Chủ tọa:  PGS.TS.BS Trần Danh Cương – Giám đốc Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương
  • Nội dung chi tiết chương trình: https://www.hoithaoyduoc.com/hoithao1005