Thông báo về Chương trình phát lại Hội Thảo với chủ đề: Khảo sát hình ảnh học ở phụ nữ có mô vú đặc

117

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Chương trình phát lại Hội Thảo với chủ đề: Khảo sát hình ảnh học ở phụ nữ có mô vú đặc

* Thời gian: 9:30-11:00 Thứ Bảy Ngày 13 tháng 8 năm 2022

* Cách thức đăng ký tham gia: Liên hệ P912 nhà B, Bộ phận NCKH- Trung tâm ĐT-CĐT- BVPSHN ( Email: nckhcdtgroup@gmail.com; SĐT: 024 37750312)