Thông báo về Hội nghị trực tuyến ISUOG- Châu Á

110

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Hội nghị trực tuyến ISUOG- Châu Á.

* Thời gian: 19 tháng 11 lúc 00:00 – 20 tháng 11 lúc 00:00 UTC.

* BCV: Các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực siêu âm Sản phụ khoa.

* Cách thức đăng ký tham gia: Liên hệ P912 nhà B, Bộ phận NCKH- Trung tâm ĐT-CĐT- BVPSHN ( Email: nckhcdtgroup@gmail.com; SĐT: 024 37750312)