Thông báo về Hội nghị HPV lần thứ 11 với chủ đề “A Philippines free of HPV and HPV-related cancers: How do we get there?”

113

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Hội nghị HPV lần thứ 11 với chủ đề “A Philippines free of HPV and HPV-related cancers: How do we get there?” (Tạm dịch: Một Philippines không có HPV và các bệnh ung thư liên quan đến HPV: Làm cách nào để đạt được điều đó?).

* Thời gian: 30/08/ 2022, 09:00 AM theo giờ Singapore.

* Hình thức tổ chức : Trực tuyến.

* Cách đăng ký tham gia: Vui lòng liên hệ Bộ phận NCKH- Trung tâm ĐT- CĐT hoặc thông qua fanpage của trung tâm tại đây.