Thông báo về Hội thảo trực tuyến quốc tế của FIGO với chủ đề:” Do the PCOS phenotypes have a different outcome in fertility and long term consequences”

118

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về Hội thảo trực tuyến quốc tế của FIGO với chủ đề:” Do the PCOS phenotypes have a different outcome in fertility and long term consequences” ( Tạm dịch: Các kiểu hình PCOS có dẫn đến một kết quả khác về khả năng sinh sản và hậu quả lâu dài không?).

* Thời gian: 16.09.2022 02:00 PM theo giờ London.

* Báo cáo viên: Dr Goknur Topcu

* Cách thức đăng ký tham gia: Vui lòng liên hệ Bộ phận NCKH hoặc thông qua Fanpage của Trung tâm tại đây.