THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN/HỌC VIÊN TẠM NGHỈ HỌC LÂM SÀNG TẠI BVPSHN

239

Trung Tâm Đào Tạo – Chỉ Đạo Tuyến xin thông báo về việc tạm nghỉ học lâm sàng của các đối tượng Sinh viên/Học viên tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19