THÔNG BÁO LẦN 1 VỀ HỘI THẢO HÀNG NĂM PHÒNG CHỐNG UNG THƯ TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 24

206


Hà Nội, ngày 11  tháng 05  năm 2021

THÔNG BÁO Lần 1

Về : “HỘI THẢO HÀNG NĂM PHÒNG CHỐNG UNG THƯ TP. HỒ CHÍ MINH

LẦN THỨ 24 ”

 

Căn cứ Thông báo số 1 năm 2021 của Ban tổ chức Hội nghị về việc tổ chức và đăng bài báo khoa học tại:

“ Hội thảo hàng năm phòng chống ung thư TP Hồ Chí Minh lần thứ 24”

  Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến  xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội:

  1. Thời gian:

Từ 13h30 ngày 01/12/2021 đến  03/12/2021 (13h30 Thứ 4  đến  Thứ 6)

  1. Địa điểm:Trung tâm Hội nghị Pavillon – Khách Sạn Sài Gòn Tân Sơn Nhất
  2. Nội dung và hướng dẫn chi tiết : nằm trong file đính kèm.
  3. Hoàn thành phiếu đăng ký trong phụ lục đính kèm gửi về TT ĐT – CĐT Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trước ngày 30/08/2021.

Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin về hội nghị:

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 đường La Thành, Hà Nội

ĐT: 024.37754.890

Xin trân trọng thông báo.