Thông báo về việc : HỘI NGHỊ KHOA HỌC chào mừng 52 năm ngày Truyền thống Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

129

THÔNG BÁO Về việc : HỘI NGHỊ KHOA HỌC chào mừng 52 năm ngày Truyền thống

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Căn cứ Thông báo ngày 12/8/2022 của Ban tổ chức Hội Nghị về việc tổ chức và đăng ký tham dự tại: HỘI NGHỊ KHOA HỌC chào mừng 52 năm ngày Truyền thống Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bệnh Viện Phụ sản Hà Nội:

  1. Thời gian diễn ra Hội nghị: Thứ 5 ngày 25/09/2022 từ 14h00-17h00
  2. Địa điểm: Hội trường C2 – Bệnh Viện đa khoa Xanh Pôn

Số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

  1. Nội dung báo cáo tại Hội nghị:
  2. Hình thức tổ chức:- Trực tiếp tại Bệnh Viện Xanh Pôn
  3.                            -Trực tuyến qua phần mềm Zoom Webinar

ID: 852 7848 1166 – Pass: 123456

Xin vui lòng liên hệ nếu cần hỗ trợ và  biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị:

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 Đường La Thành, Hà Nội.

ĐT: 024.37754.890

Xin trân trọng thông báo!