THÔNG BÁO: HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA TOÀN QUỐC 2023

89

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA TOÀN QUỐC 2023
Căn cứ Thông báo của Ban tổ chức Hội Nghị về việc tổ chức và đăng ký tham dự tại: HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA TOÀN QUỐC 2023
Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bênh Viện Phụ sản Hà Nội:
1. Thời gian dự kiến Hội nghị: Thứ 3 – Thứ 6 ngày 13/06 – 16/06/2023
2. Địa điểm: Khách sạn Mellia 44 Lý thường Kiệt – Hà Nội
3. Nội dung chi tiết tại Hội nghị: (nằm trong file đính kèm)
4. Vui lòng hoàn thành phiếu đăng ký theo mã QRcode trước ngày 21/05/2023 (Mã QR dành cho cán bộ BV PSHN)

Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị:
Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 Đường La Thành, Hà Nội.
ĐT: 024.37754.890
Xin trân trọng thông báo!