Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về 02 Hội thảo của FIGO

80

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về 02 Hội thảo của FIGO với chủ đề : “ Improving Patient Care and Safety with Cesarean Delivery in Low- and Middle-Income Countries” ( Tạm dịch: Cải thiện chăm sóc và an toàn cho bệnh nhân mổ lấy thai ở các nước có thu nhập thấp và trung bình) và “ Fertility preservation” ( Tạm dịch : Bảo tồn chức năng sinh sản).
* Thời gian: 1/ 6 / 2023 09:00 CH & 15/06/2023 14:00 UTC + 1
* Cách thức đăng ký theo hướng dẫn sau đây : https://us02web.zoom.us/webinar/register/7316831190377/WN_GOEnMlFRQVGrQ9ZDK9z4wA#/registration