Thông báo về việc tổ chức các khóa đào tạo theo hình thức “Cầm tay chỉ việc” tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

280

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong chuyên ngành, Bệnh viện Phụ Sản hà Nội tổ chức các khóa đào tạo theo hình thức “Cầm tay chỉ việc” năm 2020: