Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khoá đào tạo Sản phụ khoa cơ bản khoá 4 – Lần 1, năm học 2022-2024.

17

Căn cứ vào Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cấp giấy phép hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xin gửi Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khoá đào tạo Sản phụ khoa cơ bản khoá 4 – Lần 1, năm học 2022-2024.