Danh sách người thực hành đang theo học tại Bệnh viện từ 1/9/2023

12

Thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Từ năm 2019, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiến hành tiếp nhận đơn xin đăng ký thực hành, phân công người hướng dẫn thực hành và ký hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh trong chuyên ngành Sản phụ khoa cho các đối tượng người thực hành có nhu cầu.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xin gửi danh sách người thực hành đang theo học tại Bệnh viện từ 1/9/2023 (Theo biểu mẫu đính kèm).