Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về chẩn đoán và điều trị sớm chảy máu sau đẻ

75

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về chẩn đoán và điều trị sớm chảy máu sau đẻ

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin cập nhật và lược dịch bản Abstract của bài báo trên tạp chí Y học New England (NEJM) với nội dung: « Randomized Trial of Early Detection and Treatment of Postpartum Hemorrhage » – « Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về chẩn đoán và điều trị sớm chảy máu sau đẻ »

TÓM TẮT

Đặt vấn đề

Chậm trễ trong việc chẩn đoán và điều trị chảy máu sau đẻ có thể dẫn tới nhiều biến chứng thậm chí là tử vong. Túi đong máu là một công cụ giúp chẩn đoán sớm chảy máu sau đẻ một cách khách quan, chính xác; việc trì hoãn hoặc không thống nhất các biện pháp can thiệp hiệu quả có thể được giải quyết bằng một quy trình điều trị.

Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi tiến hành thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia, ngẫu nhiên theo cụm để đánh giá các can thiệp lâm sàng cho những bệnh nhân đẻ đường âm đạo và có chảy máu sau đẻ. Các can thiệp bao gồm sử dụng túi đong lượng máu chảy để phát hiện sớm chảy máu sau đẻ và một chuỗi các bước điều trị ban đầu (xoa bóp tử cung, dùng các thuốc tăng co tử cung, tranexamic acid, truyền dịch, thăm khám và chuyển tuyến), được ủng hộ từ phác đồ điều trị tiêu chuẩn. Các bệnh viện trong nhóm chứng cung cấp dịch vụ chăm sóc thông thường. Các kết cục chính gồm mất máu nặng sau đẻ (lượng máu mất từ 1000ml trở lên), phải phẫu thuật để cầm máu và tử vong mẹ do chảy máu. Các kết cục phụ dựa vào phát hiện chảy máu sau đẻ và tuân thủ chuỗi điều trị.

Kết quả

Nghiên cứu được tiến hành trên 80 bệnh viện hạng hai ở các nước Kenya, Nigeria, Nam Phi và Tanzania, trên 210132 sản phụ đẻ đường âm đạo được điều trị ngẫu nhiên vào nhóm can thiệp hoặc nhóm chăm sóc cơ bản. Kết quả thu được cho thấy kết cục chính xảy ra ở 1.6% bệnh nhân ở nhóm can thiệp so với 4.3% bệnh nhân ở nhóm chỉ được chăm sóc cơ bản (tỷ số nguy cơ RR = 0.4; khoảng tin cậy 95% 0.32-0.50; P<0.001). Tỷ lệ được chẩn đoán chảy máu sau đẻ ở nhóm can thiệp là 93.1% so với 51.1% ở nhóm chăm sóc cơ bản (tỷ số nguy cơ RR = 1.58; khoảng tin cậy 95% 1.41-1.76). Tỷ lệ tuân thủ chuỗi điều trị là 91.2% ở nhóm can thiệp và 19.4% ở nhóm chăm sóc cơ bản (tỷ số nguy cơ RR = 4.94; khoảng tin cậy 95% 3.88-6.28).

Kết luận

Phát hiện sớm chảy máu sau đẻ và tuân thủ chuỗi điều trị giảm các biến chứng nặng ở sản phụ bao gồm mất máu nặng sau sinh, phải phẫu thuật để cầm máu, tử vong do chảy máu.

 

Thông tin tham khảo: vui lòng truy cập theo đường link sau

https://drive.google.com/file/d/1-gNUVRBV-vuGu21QtxHLoMZD0_Cs6sXA/view?usp=sharing