Điều trị thai phụ được chẩn đoán sớm đái tháo đường thai kỳ

65

Điều trị thai phụ được chẩn đoán sớm đái tháo đường thai kỳ 

 

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin cập nhật và lược dịch bản Abstract của bài báo trên tạp chí Y học New England (NEJM) với nội dung « Treatment of Gestational Diabetes Mellitus Diagnosed Early in Pregnancy » – «Điều trị thai phụ được chẩn đoán sớm đái tháo đường thai kỳ ».

Đặt vấn đề

Điều trị đái tháo đường thai kỳ trước 20 tuần có cải thiện sức khỏe của mẹ và con không còn chưa rõ ràng.

Phương pháp nghiên cứu

Những sản phụ mang thai từ 4 tuần đến 19 tuần 6 ngày có yếu tố nguy cơ đường huyết cao và được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ (dựa theo tiêu chuẩn của WHO 2013) được tham gia ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1 vào một trong 2 nhóm điều trị ngay hoặc trì hoãn/không điều trị dựa trên kết quả nghiệm pháp dung nạp đường huyết được thực hiện lại lúc 24-28 tuần (nhóm chứng). Đánh giá kết quả nghiên cứu dựa trên 3 yếu tố chính: tổng hợp các biến chứng sơ sinh (sinh non dưới 37 tuần, chấn thương khi sinh, nặng từ 4500g trở lên, điều trị chiếu đèn, thai lưu hoặc chết sơ sinh, đẻ khó do vai), bệnh lý thai kỳ liên quan đến tăng huyết áp (tiền sản giật, sản giật hoặc đái tháo đường thai kỳ) và trọng lượng nạc của sơ sinh.

Kết quả nghiên cứu

Nghiên cứu tiến hành trên 802 sản phụ được chia ngẫu nhiên vào hai nhóm: 406 tham gia nhóm được điều trị ngay khi chẩn đoán và 396 bệnh nhân tham gia nhóm chứng (không/trì hoãn điều trị); dữ liệu theo dõi sau đó còn lại 793 bệnh nhân (chiếm 98.9%). Thời điểm thực hiện nghiệm pháp đường huyết lần đầu trung bình là ở tuần thai 15.6±2.5. Các biến cố sơ sinh xảy ra ở 94/378 (24,9%) sản phụ ở nhóm điều trị ngay so với 113/370 (30,5%) sản phụ ở nhóm chứng (hiệu số nguy cơ hiệu chỉnh -5.6 PP; CI 95% -10.1 –  -1.2). Bệnh lý thai kỳ liên quan đến tăng huyết áp xảy ra ở 40/378 (10.6%)  thai phụ ở nhóm điều trị ngay và 37/372(9.9%) ở nhóm chứng (hiệu số nguy cơ hiệu chỉnh 0.7 PP; CI 95% -1.6 – 2.9). Trọng lượng nạc sơ sinh là 2.86kg ở nhóm điều trị và 2.91 kg ở nhóm chứng (hiệu số nguy cơ hiệu chỉnh -0.04 kg; CI 95% -0.09 – 0.02). Không có sự khác biệt khi quan sát từng biến chứng nặng giữa nhóm chứng và nhóm điều trị lúc tầm soát bệnh và tiến hành điều trị.

Kết luận

Điều trị ngay đái tháo đường thai kỳ lúc phát hiện ở sản phụ dưới 20 tuần thai giúp giảm không đáng kể tỷ lệ gặp các biến chứng sơ sinh so với nhóm không điều trị ngay, không có sự khác biệt về tỷ lệ mẹ mắc các bệnh lý thai kỳ liên quan đến tăng huyết áp hay tỷ lệ nạc ở sơ sinh giữa hai nhóm điều trị hay không.

 

Thông tin tham khảo: vui lòng truy cập theo đường link sau

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2214956