Thư viện xin gửi Quý bạn đọc Tập 385 số 8492 của tạp chí The BMJ

12

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc Tập 385 số 8492 của tạp chí The BMJ

18 May 2024 (vol 385, issue 8429)

https://www.bmj.com/content/385/8429

Tạp chí BMJ (British Medical Journal) là một trong những tạp chí y học hàng đầu thế giới, được phát hành hàng tuần. BMJ là một nguồn thông tin uy tín cho cộng đồng y học và người làm việc trong lĩnh vực sức khỏe, với sứ mệnh chia sẻ kiến thức và nghiên cứu mới nhất để cải thiện chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Tạp chí này không chỉ tập trung vào các nghiên cứu khoa học mà còn bao gồm các bài viết phê bình, phân tích và ý kiến từ các chuyên gia y khoa hàng đầu trên thế giới. BMJ cũng là một diễn đàn quan trọng cho các cuộc tranh luận về chính sách y tế và các vấn đề đạo đức trong ngành y.

Các nội dung nổi bật trong số này gồm có:

  1. Effect of the HPV vaccination programme on incidence of cervical cancer and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia by socioeconomic deprivation in England: population based observational study (Tạm dịch: Tác động của chương trình tiêm chủng hpv đối với tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung và tổn thương nội màng tế bào cổ cấp độ 3 theo đặc điểm kinh tế xã hội ở Anh: Nghiên cứu quan sát trên dân số)
  2. HPV vaccine: the key to eliminating cervical cancer inequities (Tạm dịch: Vaccine HPV: Chìa khóa để loại bỏ bất công trong việc kiểm soát ung thư cổ tử cung)
  3. Clinical and healthcare use outcomes after cessation of long term opioid treatment due to prescriber workforce exit: quasi-experimental difference-in-differences study (Tạm dịch: Kết quả về việc sử dụng lâm sàng và chăm sóc sức khỏe sau khi dừng điều trị opioid dài hạn do cán bộ kê toa rời bỏ: Nghiên cứu khác biệt trong khác biệt giả định)