Triển khai kế hoạch Tư vấn, khám chữa bệnh  từ xa 24/24giờ

274

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO- CHỈ ĐẠO TUYẾN THÔNG BÁO

(V/v: triển khai kế hoạch Tư vấn, khám chữa bệnh  từ xa 24/24giờ )

 Thực hiện Công văn số 12046/SYT-NVY ngày 05/08/2021 của Sở Y Tế Hà Nội về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01/08/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 về việc triển khai thực hiện Tư vấn, Khám chữa bệnh từ xa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để hỗ trợ các bệnh viện trong việc khám và điều trị thai phụ, sản phu F0. Trung tâm Đào tạo- Chỉ đạo tuyến bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã  triển khai xây dựng kế hoạch chương trình Tư vấn, Khám chữa bệnh từ xa 24/24h, cụ thể như sau:

  • Hình thức thực hiện: 24/24h từ ngày 12 tháng 8 năm 2019
  • Nội dung triển khai: các ca bệnh yêu cầu tư vấn từ xa của các đơn vị tuyến dưới trong địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
  • Nhân lực tham gia: Phân công theo lịch trực của Bệnh viện (có danh sách kèm theo)
  • Số điện thoại liên hệ tư vấn, hội chẩn: 0326757575

Theo kế hoạch, các bác sỹ, chuyên gia hội chẩn sẽ thường trực 24/24 giờ và chịu trách nhiệm tư vấn, giải đáp chuyên môn cho các ca bệnh từ tuyến dưới chuyển lên thông qua hệ thống Telehealth tại Trung tâm Tư vấn, Khám chữa bệnh từ xa Tầng 9 nhà B Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Trung tâm ĐT- CĐT và các phòng chức năng hỗ trợ triển khai thực hiện kế hoạch này

Trân trọng thông báo!