Hội Nghị trực tuyến với chủ đề: “ Hội nghị Chăm sóc sức khỏe phụ nữ”

168

Hội Nghị trực tuyến với chủ đề: “ Hội nghị Chăm sóc sức khỏe phụ nữ”

Trung tâm Đào Tạo – Chỉ Đạo Tuyến gửi thông báo về Hội Nghị trực tuyến với chủ đề: “ Hội nghị Chăm sóc sức khỏe phụ nữ”

Bao gồm 2 phiên hội thảo trực tuyến:

1.Hội thảo trực tuyến 1 với tiêu đề: “Sản Phụ khoa”

Sẽ được tổ chức 9h00 – 11h45 Ngày 14 tháng 8 năm 2021

  1. Hội thảo trực tuyến 2 với tiêu đề: “Hỗ trợ sinh sản”

Sẽ được tổ chức Ngày 21 tháng 8 năm 2021

Nội dung và hướng dẫn chi tiết : Hội thảo trực tuyến

Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin về hội nghị:

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 đường La Thành, Hà Nội

ĐT: 024.37754.890

Xin trân trọng thông báo.