Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:“SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG – HIỆN THỰC VÀ XU HƯỚNG”

104

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề:“SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG – HIỆN THỰC VÀ XU HƯỚNG”
• Thời gian: 14h00 – 16h00, ngày 19/05/2023
• Địa điểm: Hội trường A – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
• Thành phần tham dự: Bác sĩ và cán bộ y tế quan tâm
• Hình thức tổ chức: Offline và Online
Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ phận NCKH- Trung tâm ĐT-CĐT- Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội (P912 nhà B, SĐT: 02437759850; Email: nckhcdtgroup@gmail.com).
* Lưu ý:
– Việc đóng phí chỉ áp dụng đối với các cán bộ nhân viên y tế ngoài bệnh viện.
– Đối với các bác sỹ của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội có THAM DỰ TRỰC TIẾPĐỦ THỜI LƯỢNG của buổi Hội thảo sẽ được cấp miễn phí CME.