Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Sinh hoạt khoa học với chủ đề:”Ứng dụng lâm sàng của xét nghiệm Chlamydia và Parvovirus B19”

52

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Sinh hoạt khoa học với chủ đề:”Ứng dụng lâm sàng của xét nghiệm Chlamydia và Parvovirus B19”

• Thời gian: 13h30 – 16h00, ngày 13/09/2023
• Địa điểm: Hội trường A – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
• Thành phần tham dự: Bác sĩ và cán bộ y tế quan tâm

• Hình thức tổ chức: Offline và Online
Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ phận NCKH- Trung tâm ĐT-CĐT- Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội (P912 nhà B, SĐT: 024 3 7750312; Email: nckhcdtgroup@gmail.com).