Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 8/2023.

81

✏️✏️✏️Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi Lịch khai giảng các khoá đào tạo trong tháng 8/2023.
✏️✏️✏️Để biết thông tin chi tiết về các khoá học, mời Quý vị truy cập link sau:
http://ttdt.benhvienphusanhanoi.vn/danh-muc-dao-tao-cam-tay-chi-viec-nam-2023/#:~:text=Danh%20m%E1%BB%A5c%20%C4%91%C3%A0o,Email%3A%20ttdtbvpshn%40gmail.com
✏️✏️✏️Mọi thông tin cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ:
🏤Bộ phận Đào tạo – P901 Nhà B Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
☎️Hotline: 0865325558
📬Email: ttdtbvpshn@gmail.com
Trân trọng!