𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒂̂𝒎 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒌𝒉𝒐𝒂

252
  • Trung Tâm Đào Tạo- Chỉ Đạo Tuyến xin giới thiệu chuỗi Hội Thảo online:
    Nhằm cập nhật những vấn đề mới về siêu âm chẩn đoán u buồng trứng, thai lạc chỗ trong phụ khoa và các vấn đề về sàng lọc trước sinh trong sản khoa, Philips kết hợp với Chi Hội Siêu Âm Việt Nam giới thiệu chuỗi 2 buổi hội thảo trực tuyến chuyên đề “𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒂̂𝒎 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒌𝒉𝒐𝒂” vào lúc 15:00 – 17:15 ngày 2/10 và 30/10/2021.
    ► Khóa 2 buổi chỉ cần đăng ký 1 lần. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:
    – Dành cho Quý BS chỉ tham dự, không có nhu cầu nhận CME, đăng ký tại link https://forms.gle/vJ2q689ipvUh9RHo8
    – Dành cho Quý BS đăng ký nhận CME 4 tiết, lệ phí 250K, đăng ký tại link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3rW8t2FOO11XItc9EiEnLslQce-eu3czZWa9yifA6SFIGBQ/viewform

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd3rW8t2FOO11XItc9EiEnLslQce-eu3czZWa9yifA6SFIGBQ%2Fviewform&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd3rW8t2FOO11XItc9EiEnLslQce-eu3czZWa9yifA6SFIGBQ%2Fviewform&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin