177
  • Hợp tác với ĐH YTCC

Bài báo khoa học phải là công trình khoa học chứa đựng kết quả nghiên cứu mới, phù hợp với chuyên ngành đăng ký chức danh. Bài báo đó phải được công bố trên một trong những tạp chí khoa học chuyên ngành quy định. Cụ thể là: Các tạp chí uy tín do các Hội đồng chức danh Giáo sư chuyên ngành, liên ngành lựa chọn, đề nghị thường trực Hội đồng nhà nước về chức danh giáo sư quyết định.”

Công bố một bài báo trên tạp chí trong nước hay quốc tế là ghi nhận kết quả toàn phần hay một phần của một công trình nghiên cứu cá nhân hoặc tập thể, là một trong những khâu mấu chốt đánh dấu sự hoàn tất của công trình nghiên cứu khoa học, là việc tối quan trọng cho một dự án nghiên cứu thuộc bất cứ lĩnh vực nào, tự nhiên hay xã hội nhân văn Nó không chỉ là sản phẩm tri thức, mà còn là một loại tiền tệ của giới làm khoa học, bởi vì qua đó mà người ta có thể đánh giá khả năng chuyên môn và năng suất khoa học của nhà nghiên cứu. Trên bình diện quốc gia, số lượng bài báo khoa học là một thước đo về trình độ khoa học kĩ thuật và hiệu suất khoa học của một nước.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác Nghiên cứu khoa học với định hướng phát triển, bắt kịp các tiêu chuẩn quốc tế, Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã hợp tác với trường Đại học Y tế Công cộng đào tạo về kỹ năng, phương pháp viết bài báo và công bố quốc tế. Đại học Y tế Công cộng là trường đại học có chuyên môn cao về nghiên cứu với các giảng viên giàu kinh nghiệm có nhiều đề tài đã được đăng báo quốc tế.

Trong năm 2016, 2017, Bệnh viện đã cùng trường Đại học Y tế Công cộng kết hợp với HOSREM để đăng tổng hợp các công bố quốc tế sản phụ khoa 2016 -2017 (10 bài). Sự hợp tác trên đã giúp các nghiên cứu viên bệnh viện học hỏi và rút ra được thêm nhiều kinh nghiệm trên con đường nghiên cứu quốc tế. Nhờ vậy mà sau đó số lượng và chất lượng của các đề tài được đăng trên tạp chí quốc tế tăng đáng kể.

Trong thời gian sắp tới, giai đoạn 2021 – 2025 Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến dự kiến sẽ tiếp tục hợp tác với trường Đại học Y tế Công công mở các lớp đào tạo về xử lí số liệu trong nghiên cứu và hỗ trợ từng nhóm nghiên cứu của bệnh viện trong từng bước nhỏ trong nghiên cứu với mục tiêu đăng bài nghiên cứu trên tạp chí quốc tế.