SINH HOẠT KHOA HỌC, HỘI THẢO

187

SINH HOẠT KHOA HỌC, HỘI THẢO

Sinh hoạt khoa học định kỳ và các buổi hội thảo chuyên đề nằm trong chuỗi hoạt động về khoa học. Hoạt động này nhằm cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn, hỗ trợ các bác sĩ, điều dưỡng,..trong tìm kiếm thông tin, bằng chứng  về nghiên cứu khoa học; bên cạnh đó tạo điều kiện cho các khoa/ phòng gắn kết hoạt động khám chữa bệnh với Nghiên cứu khoa học.

Để hoạt động sinh hoạt khoa học của Bệnh viện vào nề nếp, tạo phong trào học tập, không ngừng cập nhật kiến thức, trao đổi giữa các nhân viên trong bệnh viện. hiện này hoạt động này được định kỳ tổ chức vào chiều thứ Tư hàng tuần với sự tham gia đông đảo của các cán bộ trong bệnh viện, các cán bộ của các bệnh viện tuyến dưới và tuyến cuối thuộc chuyên ngành Sản Phụ khoa.

Song song với hoạt động thường kỳ trên hàng năm có rất nhiều Hội thảo chuyên đề, hội nghị khoa học cũng đã được tổ chức thành công với sự có mặt của các báo cáo viên hàng đầu trong nước, thu hút sự tham gia của các đồng nghiệp từ các tỉnh thành trong toàn quốc như “Hội nghị khoa học chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản phụ khoa Hà Nội” “Hội nghị khoa học chuyên ngành Sản phụ khoa Hà Nội” “Hội nghị can thiệp bào thai” “Hội nghị quốc tế Gây mê Hồi sức” “Hội nghị siêu âm” “Hội nghị tổng kết ISUOG 2020…

Một số hình ảnh về các buổi Hội nghị khoa học do Trung tâm Đào Tạo – Chỉ Đạo Tuyến – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức:

Một số hình ảnh về các buổi SHKH do Trung tâm Đào Tạo – Chỉ Đạo Tuyến – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức: