“Thời điểm khởi phát chuyển dạ cho sản phụ đủ tháng ối vỡ non: Phân tích lần hai nghiên cứu TERMPROM”

97

Trung tâm Đào tạoChỉ đạo tuyến xin cập nhật và lược dịch bản abstract của bài báo trên tạp chí Sảnphụ khoa Hoa Kỳ (AJOG) với nội dung: “Thời điểm khởi phát chuyển dạ cho sản phụ đủ tháng ối vỡ non: Phân tích lần hai nghiên cứu TERMPROM

Đặt vấn đề: Trong ối vỡ non những thai kỳ đủ tháng, nguy cơ tử vong do nhiễm khuẩn sơ sinh và mẹ tăng dần theo thời gian từ khi ối vỡ. Mặc dù phần lớn các nghiên cứu đã chỉ ra được lợi ích của khởi phát chuyển dạ sớm trong vòng 24 giờ đầu tiên kể từ khi vỡ ối, tuy nhiên vẫn còn thiếu các dữ liệu chính xác về thời điểm nên khởi phát chuyển dạ.

Mục tiêu: Tiến hành nghiên cứu nhằm xác định thời điểmtối ưu khởi phát chuyển dạ ở thai kỳ đủ tháng vỡ ối nonqua so sánh kết cục mẹ và sơ sinh ở những sản phụ đượckhởi phát chuyển dạ với những sản phụ được quản lý theo dõi từng khoảng thời gian 1 giờ từ lúc ối vỡ.

Thiết kế nghiên cứu: Đây là phân tích lần 2 của dữ liệu từ nghiên cứ TERMPROM – 1 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, đa quốc gia, đa trung tâm so sánh hiệu quả củakhởi phát chuyển dạ ngay hay quản lý theo dõi ở những thai kỳ đã đủ tháng (tuổi thai từ 37 tuần 0 ngày trở lên) bị vỡ ối non. Chúng tôi coi tất cả sản phụ tham gia nghiên cứu thuộc nhóm ối vỡ non đủ tháng, không phân biệt nhóm ngẫu nhiên ban đầu. Ở mỗi khoảng thời gian 1 giờtrong vòng 36h kể từ khi vỡ ối, chúng tôi so sánh kết cục của những sản phụ đã được khởi phát chuyển dạ với kết cục của những sản phụ được quản lý theo dõi cùng khoảng thời gian. Kết cục chính của sơ sinh bao gồm nhiễm khuẩn sơ sinh và phải điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực sơ sinh. Kết cục chính của bà mẹ gồm nhiễm trùng (viêm màng ối trên lâm sàng hoặc sốt sau sinh) và mổ lấy thai.

Kết quả: Trong số 4742 sản phụ tham gia nghiên cứu, có 2622 sản phụ được khởi phát chuyển dạ và 2120 sản phụ chuyển dạ tự nhiên. Kết cục sơ sinh nói chung, tỷ lệ sơ sinh phải điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực, nhiễm khuẩn mẹ tăng dần với khoảng thời gian từ lúc vỡ ối. Nguy cơ của những biến chứng này giảm ở những sản phụ được khởi phát chuyển dạ khi so sánh với những sản phụ được quản lý theo dõi trong vòng 15-20 giờ đầu kể từ khi ối vỡ,không ảnh hưởng đến nguy cơ mổ lấy thai. Ngoài ra, những sản phụ được khởi phát chuyển dạ trong vòng 30-36 giờ đầu có khoảng thời gian từ khi vỡ ối đến khi sinh con và thời gian mẹ nằm viện ngắn hơn những sản phụ quản ly theo dõi trong cùng khoảng thời gian đó. Ở những sản phụ quản lý theo dõi, dưới 2/3 (64%; 1355/2120 sản phụ) bắt đầu chuyển dạ thực sự trong vòng 24 giờ sau ối vỡ non.

Kết luận: Những phát hiện này gợi ý rằng khởi phát chuyển dạ ngay khi vỡ ối là một chiến lược điều trị hiệu quả giúp giảm tỷ lệ tử vong ở mẹ và sơ sinh trong trường hợp ối vỡ non trên thai kỳ đủ tháng. Trong trường hợp không thuận lợi để thực hiện khởi phát chuyển dạ ngay, khởi phát chuyển dạ muộn hơn trong 15-20 giờ kể từ khi vỡ ối vẫn được ưu tiên lựa chọn hơn là quản lý theo dõi.

Từ khóa: 37 tuần, bảo tồn, trì hoãn, sớm, tiêu chuẩn, ngay lập tức, khởi phát chuyển dạ, ối vỡ sớm, ối vỡ non.

Thông tin tham khảo: Vui lòng truy cập đường link sau

https://drive.google.com/file/d/1IzjXShVXYOtOY7vKo8NpCTrDGXoHuwZZ/view?usp=sharing