Đánh giá kết quả chọc ối phát hiện bất thường nhiễm sắc thể thai nhi

179

Hàng năm có khoảng 130 ngàn trẻ được sinh ra tại thành phố Hà Nội và có khoảng 35 – 40 ngàn trẻ sẽ được sinh ra tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Trong số những trẻ sinh ra, có những trẻ phát triển không bình thường về trí tuệ, thể chất hoặc cả hai. Một số nghiên cứu tại (BVPSTƯ) cho thấy tỷ lệ thai nhi sinh ra có dị tật bẩm sinh là 0,9% theo nghiên cứu hồi cứu của Nguyễn Khắc Liêu từ những thập niên 60

Theo Phòng Nghiên cứu khoa học – Bệnh viện phụ sản Hà Nội