Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo kế hoạch khai giảng Lớp Sản phụ khoa cơ bản khóa 5(18 tháng )

67

✏✏✏Kính gửi Quý thầy cô và học viên!
Căn cứ Thông báo ngày 11/5/2023 của Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến về việc thông báo tuyển sinh Lớp Sản phụ khoa cơ bản khóa 5 (18 tháng ) năm 2023;
Căn cứ nhu cầu và số lượng học viên thực tế đăng ký tham gia khóa học;
Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo kế hoạch khai giảng Lớp Sản phụ khoa cơ bản khóa 5(18 tháng ) như sau:

⏰Thời gian: 14h Thứ hai ngày 31/7/2023

🏫Địa điểm: Phòng học tầng 9 Nhà B – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

👨‍⚕️Phụ trách khóa học: Ths.Bs Nguyễn Cảnh Chương.
Kính đề nghị Quý học viên căn cứ lịch khai giảng hoàn tất thủ tục đăng ký và sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ.
Trân trọng!