HỘI THẢO TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ SINH SẢN “THE BEST OF ASRM & ESHRE 2021

242

TT ĐT- CĐT xin thông báo: trân trọng kính mời Quý Bác Sỹ đăng ký tham dự chương trình HỘI THẢO TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ SINH SẢN “THE BEST OF ASRM & ESHRE 2021”.
Thời gian: 08:00-12:00, Ngày Thứ 7, 10/04/2021
Thành phần Chủ tọa tại Việt Nam
GS.TS.BS. Nguyễn Viết Tiến (Chủ Tịch Hội Phụ Sản Việt Nam VAGO, Nguyên Thứ Trưởng Thường Trực Bộ Y Tế, Cố Vấn Cao Cấp Bệnh Viện Phụ Sản Thiện An)
GS.TS.BS. Nguyễn Đình Tảo (Chủ Tịch Hội Hỗ Trợ Sinh Sản Hà Nội)
PGS.TS.BS. Lê Hoàng (Giám Đốc Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Sản, Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh Hà Nội)
PGS.TS.BS. Nguyễn Xuân Hợi (Giám Đốc Trung Tâm Tế bào gốc máu cuống rốn, Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương)
PGS. TS.BS. Hồ Sỹ Hùng (Phó Giám Đốc Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Sản Quốc Gia, Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương)
Hỗ trợ dịch thuật song song sang Tiếng Việt (BS Đặng Tuấn Anh)
CÁCH ĐĂNG KÍ THAM DỰ
• Để đăng kí hội thảo trao đổi trực tuyến 10/04/2021, xin mời Bác Sĩ nhấp vào đường link sau: https://bit.ly/3bUokOQ

• Hướng dẫn cài đặt Zoom trên các thiết bị: http://bit.ly/3bewgv0
• Bác Sỹ đăng kí thành công sẽ được ban tổ chức gửi mail hướng dẫn tham gia online. Quý Bác Sỹ cần hỗ trợ về kỹ thuật, vui lòng liên hệ số điện thoại Ms Hoàng Anh 0908504478 hoặc email besinsmeeting@gmail.com để được hỗ trợ thêm (giờ hành chính).
• Sau khi nhận đủ số lượng đăng kí, Ban tổ chức xin phép ngưng nhận. Kính mong Quý Bác Sỹ thông cảm