Bản Tin Thư viện

219

Nhằm mở rộng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn và công tác NCKH đồng thời hỗ trợ Cán bộ và Học viên học tập và công tác tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Thư viện Trung tâm ĐT – CĐT xin trân trọng giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu từ các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới để các cán bộ, nhân viên, học viên có nhu cầu có thể truy cập tham khảo.
1. Uptodate : https://www.uptodate.com/home
– Truy cập toàn bộ cơ sở dữ liệu Uptodate
– Là cơ sơ dữ liệu tra cứu thông tin theo chủ đề nhà xuất bản Wolter Kluwer
– Các bài viết Overview được cập nhật liên tục với bằng chứng mới nhất
2. BMJ best practice: https://bestpractice.bmj.com
– Truy cập toàn bộ cơ sở dữ liệu BMJ best practice
– Các bài viết Overview được cập nhật liên tục với bằng chứng mới nhất
– Là cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin theo chủ đề nhà xuất bản BMJ vương quốc Anh
3. Clinicalkey: https://www.clinicalkey.com/
– Thư viện tổng hợp nhà xuất bản Elsevier gồm sách, báo, guideline, overview.
– video, thuốc, qui trình thủ thuật trong y khoa
– Đọc fulltext các bài báo trong các tạp chí được nhà xuất bản Elsevier đăng ký
4. ClinicalKey, Sciencedirect, Scopus, The lancet, Embase
https://www.clinicalkey.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.embase.com/
5. NEJM: https://www.nejm.org/
– Truy cập đầy đủ và tải về các bài viết từ tạp chí NEJM
6. DynaMedplus
– Truy cập toàn bộ cơ sở dữ liệu DynaMedplus
– Các bài viết Overview được cập nhật liên tục với bằng chứng mới nhất
– Cho phép tra cứu nhanh các khuyến cáo tổng hợp từ nhiều hội nghị khác nhau.
– Là cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin theo chủ để của nhà xuất bản EBSCO
7. Jama network: https://jamanetwork.com/
8. Acess ObGyn: https://obgyn.mhmedical.com/
– Thư viện sách , video hình ảnh, sản khoa của nhà xuất bản Mc Graw Hill.
9. Lww health library ObGyn:
https://obgyn.lwwhealthlibrary.com/books.aspx
– Thư viện sách , video hình ảnh, sản khoa của nhà xuất bản Wolter Kluwer
***Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận NCKH – Trung tâm ĐT – CĐT, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, 929 La Thành – Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội
ĐT: 0243.7759850; Email: nckhpshn2020@gmail.com
Xin trân trọng giới thiệu!