Kế hoạch khai giảng Lớp Siêu âm Sản Phụ khoa khóa 21 năm 2021

262
Căn cứ thông báo Thông báo ngày 02/3/2021 của Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội Đại học Y Hà Nội về việc liên kết với Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông báo tuyển sinh Lớp Siêu âm Sản Phụ khoa khóa 21 năm 2021.
Căn cứ vào nhu cầu và số lượng học viên thực tế đăng ký tham gia khóa học.
Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xin thông báo Kế hoạch khai giảng Lớp Siêu âm Sản Phụ khoa khóa 21 năm 2021, cụ thể như sau:
Thời gian: 14h Thứ sáu ngày 26/11/2021.
Địa điểm: Hội Trường tầng 9 nhà B – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Kính đề nghị Quý học viên căn cứ lịch khai giảng hoàn tất thủ tục đăng ký và sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ.
Trân trọng!