Khai giảng lớp Sư phạm y học cơ bản khóa 12

258

Ngày 12 tháng 10 năm 2020,Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến- Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phối hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Đại học Y Hà Nội tổ chức “Lễ khai giảng lớp Sư phạm Y học cơ bản khóa 12 ”:

Để công tác đào tạo phát triển mạnh mẽ và nâng cao chất lượng đào tạo thực hành tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, TT Đào Tạo – Chỉ Đạo Tuyến tổ chức khóa đào tạo “Sư phạm y học cơ bản” với 02 lớp và  tổng số là 93 học viên. Khóa học nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng giảng dạy cho cán bộ, viên chức đủ điều kiện theo chuẩn Nghị Định 111- 2017 đang công tác tại  bệnh viện. Cập nhật và bổ sung chứng chỉ về sư phạm nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác giảng dạy, thực hành lâm sàng  cho cán bộ, viên chức của bệnh viện.

Thời gian đào tạo:

  • Đợt 1: Từ ngày 12/10/2020 – 13/11/2020 (46HV)
  • Đợt 2: Từ ngày 12/10/2020 – 13/11/2020 (47HV)

Kết thúc khóa học, học viện sẽ được cấp chứng chỉ của Trường Đại học Y Hà Nội

Thu Linh – Tổ Truyền thông