Thông báo về việc tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 19

250

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 19