Hội Sản phụ khoa Châu Âu (ESG 2021) “CẬP NHẬT MỚI NHẤT VỀ HỖ TRỢ SINH SẢN”

203

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Hội nghị trực tuyến Hội Sản phụ khoa Châu Âu (ESG 2021)
CẬP NHẬT MỚI NHẤT VỀ HỖ TRỢ SINH SẢN”
Thời gian: Thứ Sáu, Ngày 03/12/2021, từ 11:00 13:30.

Quý đại biểu vui lòng truy cập đường link sau đây: https://besinssurvey.typeform.com/to/M3lIXCX7?utm_source=HTCDSPK&typeform-source=l.facebook.com