Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOG :American Journal of Obstetris&Gynecology

244

***Bản tin Thư viện***
Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOG :American Journal of Obstetris&Gynecology
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội gửi Quý bạn đọc Các bài báo mới Volume 225, Issue 1, Tháng 7/2021
Mời bạn đọc truy cập đường link:
https://www.clinicalkey.com/#!/browse/toc/1-s2.0-S0002937821X00087/null/journalIssue?indexOverride=GLOBAL&zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội