Xem và tải mọi cuốn sách mới nhất từ nhà xuất bản MC Graw Hill

217

ACCESS OBGYN:

– Xem và tải mọi cuốn sách mới nhất từ nhà xuất bản MC Graw Hill

– Tra cứu online các sách chuyên khảo – Tra cứu các case lâm sàng SPK về chẩn đoán và điều trị – Tra cứu thông tin thuốc trong lĩnh vực SPK

– Tra cứu hình ảnh, video về bệnh học và quy trình kỹ thuật trong SPK Mời độc giả truy cập đường link: https://obgyn.mhmedical.com/

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội : Tầng 9 nhà B (ĐT: 02437759850; Email: nckhpshn2020@gmail.com