Thông báo tuyển sinh lớp sản phụ khoa cơ bản khóa 2

321

Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản trong chuyên ngành Sản Phụ khoa, đồng thời phục vụ công tác xác nhận quá trình thực hành đáp ứng các thủ tục và điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề chuyên ngành Sản Phụ khoa cho các bác sĩ đa khoa (Theo thông tư 41/2011/TT-BYT). Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Sản Phụ khoa cơ bản khóa 2, cụ thể như sau: