Thông báo về Chuỗi các hội thảo trực tuyến FOCUS.

124

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Chuỗi các hội thảo trực tuyến FOCUS.

– Thời gian: 04/08/2022.

– Đơn vị tổ chức: The Chinese University of Hong Kong.

Mọi chi tiết đăng ký tham gia: Vui lòng liên hệ P912, Bộ phận NCKH, Trung tâm ĐT-CĐT ( Email: nckhcdtgroup@gmail.com; Sdt: 024 37750312)