TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN GỬI THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC

68

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN GỬI THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC

Trân trọng kính mời Quý bác sĩ đăng kí tham dự chương trình HỘI THẢO TRỰC TUYẾN có cấp CME với chủ đề “ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ SẢN PHỤ KHOA PHỔ BIẾN: TIẾP CẬN HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ LÂM SÀNG TỪ CÁC BẰNG CHỨNG MỚI” được phối hợp tổ chức bởi Hội Phụ Sản Việt Nam (VAGO) và VPĐD Besins Healthcare.

⏰ Thời gian: 08h30 – 12h00, Thứ Bảy, ngày 13/05/2023
🔗Đường link đăng ký tham dự hội thảo: https://besinssurvey.typeform.com/to/pgzYMOcL?utm_source=FF
Buổi Hội thảo trực tuyến có cấp chứng chỉ CME cho bác sĩ tham dự. Điều kiện cấp chứng chỉ CME bao gồm:
• Bác sĩ có đăng kí tham dự trước Hội thảo.
• Tham gia >= 80% thời lượng chương trình và trả lời đúng >=80% câu hỏi post-test.
Sau khi Bác sĩ đăng kí thành công, Ban Tổ chức sẽ gửi mail hướng dẫn tham gia online