TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ CƠ SỞ  KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

143

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ CƠ SỞ  KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

Ngày 09/05/2023 Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo số: 2014/TB-SYT về việc công bố Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Sau khi xem xét hồ sơ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và đối chiếu với quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ, Sở Y tế công bố Giấy công bố khám bệnh, chữa bệnh cơ sở đáp ứng điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe như sau:

  1. Tên cơ sở công bố: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
  2. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số: 008/SYT-GPHĐBV do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2013.
  3. Địa chỉ: Số 929 Đê La Thành – Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội.
  4. Người phụ trách chuyên môn: GS.TS Nguyễn Duy Ánh.
  5. Điện thoại liên hệ: 0865325558; Email: tt.dtedt@hogh.vn.
  6. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành: Sản Phụ sản, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Y đa khoa, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học
  7. Trình độ đào tạo thực hành:

– Cao đẳng: Điều dưỡng, Hộ sinh.

– Đại học: Y đa khoa, Gây mê hồi sức, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học.

-Sau đại học:

+Thạc sĩ: Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Điều dưỡng;

+ Bác sĩ nội trú: Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh;

+ Chuyên khoa I: Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, Điều dưỡng;

+ Chuyên khoa II: Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh;

+ Nghiên cứu sinh: Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức.

Thông tin chi tiết: file đính kèm

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO.