Bản tin thư viện

222
  1. Tạp chí Sản Phụ Khoa American Tập 224, Số 3 trên trang “ ClinicalKey” Mời độc giả truy cập đường link: https://www.clinicalkey.com/#!/browse/toc/1-s2.0-S0002937821X00038/null/journalIssue
  2. MAR 10, 2021 ISUOG NEWS Registration is now open for our free webinar on Endometriosis! https://www.isuog.org/resource/registration-is-now-open-for-our-free-webinar-on-endometriosis.html
  3. MAR 15, 2021 ISUOG NEWS Endometriosis Awareness Month https://www.isuog.org/resource/endometriosis-awareness-month.html https://www.isuog.org/my-isuog.html Mời độc giả quan tâm cùng trải nghiệm những bài viết mới nhất hay nhất tại Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội : Tầng 9 nhà B (ĐT: 02437759850; Email: nckhpshn2020@gmail.com