Bản tin Thư viện

228

Nhằm mở rộng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn và công tác NCKH. Hỗ trợ Cán bộ và Học viên học tập và công tác tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Thư viện Trung tâm ĐT – CĐT xin trân trọng tiếp tục giới thiệu thêm các tài khoản trực tuyến của một số tạp chí nước ngoài có giá trị để cá nhân có nhu cầu có thể truy cập đăng ký.
1. ISUOG Journal : Tạp chí Siêu âm Sản Phụ Khoa
http://www.isuog.org/
2. FIGO Tạp chí Sản Phụ Khoa của Hiệp hội FIGO
http://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/18793479/call-for-papers/ijgo-latin-america
3. Đại học Y tế công cộng : Thư viện Đại học Y tế công cộng
http://library.huph.edu.vn/

***Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận NCKH – Trung tâm ĐT – CĐT, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, 929 La Thành – Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội
( ĐT: 0243.7759850; Email: nckhpshn2020@gmail.com)