THƯ VIỆN

Bài báo trên tạp chí Sản phụ khoa Hoa Kỳ (AJOG MFM) với nội...

Tranexamic acid trong chảy máu: Tranexamic acid không chỉ dùng điều trị cho mỗi chảy máu sau đẻ Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 03/2023

  An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 130, Issue 5 April 2023 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2023/130/5   Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 61, Issue 3 March 2023 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/61/3   International Journal of Gynecology...

Thư viện: các bài viết hấp dẫn tháng 8/2022

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 8/2022 An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 9 August...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 7/2022

***An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 8 July 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14710528/2022/129/8 ***Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Volume 60, Issue 1 June 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2022/60/1 ***International Journal of Gynecology &...

Thư viện: bài viết hấp dẫn tháng 6/2022

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 6/2022 An international Journal Of obstetrics and Gynaecology (BJOG) Volume 129, Issue 7 June...

Siêu âm Sản Phụ Khoa Thế giới (ISUOG)

Siêu âm Sản Phụ Khoa Thế giới (ISUOG) April 2022 UOG Highlights - Điểm nổi bật của UOG tháng 4 năm 2022 Mời độc...

Bản tin Thư viện

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn Tháng 4/2022 ***An International Journal of Obstetrics & Gynaecology Volume 129, Issue 5 April 2022 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14710528 ***Ultrasound...

Bản tin thư viện tháng 12

  International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) Volume 58, Issue 6 December 2021 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14690705 An International Journal of Obstetrics & Gynaecology Volume 128, Issue 13 December...

Tạp chí Sản Phụ khoa của Hiệp hội FIGO và nhà xuất bản nơi...

Tạp chí Sản Phụ khoa của Hiệp hội FIGO và nhà xuất bản nơi tập hợp các nghiên cứu hàng đầu mới nhất từ...

Siêu âm Sản Phụ khoa thế giới ( ISUOG)

Siêu âm Sản Phụ khoa thế giới ( ISUOG) Điểm nổi bật của UOG tháng 10 năm 2021 Mời bạn đọc truy cập đường link: https://www.isuog.org/resource/october-2021-uog-highlights.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo Tầng 9...

TIN TỨC MỚI

HỘI THẢO “VAI TRÒ CỦA XÉT NGHIỆM VITAMIN D VỚI PHỤ NỮ CÓ THAI”

HỘI THẢO “VAI TRÒ CỦA XÉT NGHIỆM VITAMIN D VỚI PHỤ NỮ CÓ THAI” Ngày 10/07/2024, tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã diễn...

THÔNG BÁO LẦN 2 V/v: Đăng ký tham dự Hội thảo khoa học  “Siêu âm đánh giá hệ thần kinh trung ương nâng cao” Kính gửi: Các...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 7/2024

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 7/2024     Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 64, Issue 1 July 2024 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2024/64/1   International Journal...