THƯ VIỆN

Nhiễm virus hợp bào hô hấp trong thời kỳ nhũ nhi và bệnh hen...

Nhiễm virus hợp bào hô hấp trong thời kỳ nhũ nhi và bệnh hen trong thời thơ ấu ở Hoa Kỳ (INSPIRE): một nghiên...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 07/2023

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 07/2023     Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 62, Issue 1 July 2023 https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/62/1   International Journal...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 06/2023

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 06/2023   Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 61, Issue 6 June 2023 Ultrasound in...

SỐ MỚI NHẤT CỦA TẠP CHÍ OBSTETRICS & GYNECOLOGY (ACOG) (June 2023 –...

SỐ MỚI NHẤT CỦA TẠP CHÍ OBSTETRICS & GYNECOLOGY (ACOG) (June 2023 - VOLUME 141 - ISSUE 6) Thư viện xin gửi Quý bạn đọc...

SỐT TRONG CHUYỂN DẠ : NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ VÀ ĐIỀU TRỊ

SỐT TRONG CHUYỂN DẠ : NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ VÀ ĐIỀU TRỊ   Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin cập nhật và lược dịch...

Số đặc biệt của AJOG: “Chuyển dạ và sinh con đủ tháng – Phần...

Số đặc biệt của AJOG: “Chuyển dạ và sinh con đủ tháng - Phần thứ nhất: Siêu âm, Rối loạn chuyển dạ, Giảm đau/Gây...

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 05/2023

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 05/2023     Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG) Volume 61, Issue 5 May 2023 Ultrasound in...

SỐ MỚI NHẤT CỦA TẠP CHÍ OBSTETRICS & GYNECOLOGY (ACOG) (MAY 2023 –...

SỐ MỚI NHẤT CỦA TẠP CHÍ OBSTETRICS & GYNECOLOGY (ACOG) (MAY 2023 - VOLUME 141 - ISSUE 5) Thư viện xin gửi Quý bạn đọc...

SỐ MỚI NHẤT CỦA TẠP CHÍ PRENATAL DIAGNOSIS (VOLUME 43, ISSUE 4/ APRIL 2023)

SỐ MỚI NHẤT CỦA TẠP CHÍ PRENATAL DIAGNOSIS (VOLUME 43, ISSUE 4/ APRIL 2023) Thư viện xin gửi Quý bạn đọc về số mới nhất...

Bài báo trên tạp chí Sản phụ khoa Hoa Kỳ (AJOG MFM) với nội...

Tranexamic acid trong chảy máu: Tranexamic acid không chỉ dùng điều trị cho mỗi chảy máu sau đẻ Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo...

TIN TỨC MỚI

HỘI THẢO ” CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI TRONG SÀNG...

HỘI THẢO " CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN CÁC BỆNH DI TRUYỀN GEN LẶN " Ngày...

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức hội thảo: “Công nghệ...

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức hội thảo: “Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc...

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo: “Công nghệ giải trình...

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo: “Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong sàng lọc, chẩn đoán...