THƯ VIỆN

ACCESS OBGYN

ACCESS OBGYN: https://obgyn.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2015 Ultrasonography of the Prenatal Brain, 3e | AccessObGyn | McGraw Hill MedicalRead Ultrasonography of the Prenatal Brain, 3e online now, exclusively on AccessObGyn....

Xem và tải mọi cuốn sách mới nhất từ nhà xuất bản MC Graw...

ACCESS OBGYN: - Xem và tải mọi cuốn sách mới nhất từ nhà xuất bản MC Graw Hill - Tra cứu online các sách...

Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOG :American Journal of Obstetris&Gynecology

***Bản tin Thư viện*** Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOG :American Journal of Obstetris&Gynecology Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội gửi Quý bạn đọc...

Tạp chí Sản Phụ khoa của Hiệp hội FIGO

Tạp chí Sản Phụ khoa của Hiệp hội FIGO và nhà xuất bản nơi tập hợp các nghiên cứu hàng đầu mới nhất từ...

Hướng dẫn truy cập tài khoản Thư viện KH&CN quốc gia.

Thư viện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội:  Truy cập tài khoản Thư viện KH&CN quốc gia. CÁCH KHAI THÁC TỪ XA CÁC NGUỒN TIN...

CÁC BÀI BÁO MỚI VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA OXY TRONG SINH ĐẾN TỶ LỆ...

***Bản tin Thư viện*** Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOG: American Journal of Obstetris&Gynecology Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội gửi Quý bạn đọc...

*** Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội xin thông báo  truy cập tài khoản Thư viện KH&CN quốc gia. Thư viện KH&CN quốc...

Tuyên bố đồng thuận của ESGO / ISUOG / IOTA / ESGE về chẩn...

Siêu âm Sản Phụ khoa thế giới ( ISUOG) Số tháng 6 của Siêu âm trong Sản phụ khoa về Tuyên bố đồng thuận...

Siêu âm Sản Phụ khoa thế giới ( ISUOG) Số tháng 6

Siêu âm Sản Phụ khoa thế giới ( ISUOG) Số tháng 6 của Siêu âm trong Sản phụ khoa bao gồm ý kiến đồng thuận...

Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOG: “Buccal vs misoprostol đặt âm đạo kết hợp...

***Bản tin Thư viện*** Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOG "American Journal of Obstetris & Gynecology" Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội gửi Quý...

TIN TỨC MỚI

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CẦM TAY CHỈ VIỆC

✏️✏️✏️Cầm tay chỉ việc trong y học là hình thức đào tạo vừa mang tính truyền thống, vừa linh hoạt, giúp học viên có...

Hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa số đầu tiên của tháng...

Hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa số đầu tiên của tháng 1 năm 2024 Ngày 25/01/2024 Trung tâm Đào tạo - Chỉ...

Hội nghị quốc tế Gây mê Hồi sức Sản khoa và Khoa học –...

Hội nghị quốc tế Gây mê Hồi sức Sản khoa và Khoa học - Chỉ đạo tuyến chuyên ngành Sản Phụ khoa Hà Nội Hội...